Portret w marmurze prałata Zygmunta Uczciwka

Z przyjemnością prezentuję portret Prałata Księdza Zygmunta Uczciwka wykonany z pięknego białego marmuru Statuario.

Portret został najpierw wyrzeźbiony w plastelinie, potem odlany z gipsu w dwóch kopiach. Jedna z nich posłużyła do wykonania skanu 3D. Uzyskany skan posłużył do odfrezowania rzeźby w pięknym białym kamieniu. Na zdjęciach poniżej widoczne ślady frezu w kamieniu.

Na poniższych zdjęciach etap w gipsie o raz forma sztuczkowa rzeźby.

Wcześniejszy etap prac wyglądał tak. Wyrzeźbiłem portret w białej plastelinie żeby zbliżyć kolorystykę do finalnego rezultatu.